ROBOT ETKİNLİĞİ

ROBOTUMU TASARLIYORUM

Aralık Ayı Yemek ListeSİ

ÇOCUĞUNUZDAN MEKTUP VAR!

Bu ay Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu’nun çoğumuzun mutlaka en az bir defa okumuş olduğu bir yazısını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her ay çocuk gelişimi için sizlere faydalı olmasını umduğumuz farklı konuları ele alarak paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu ay için de konu düşünürken, …

Empatik Dinleme Ne Demektir?

Karşımızdakini dinleme biçimlerimiz çok çeşitlidir. Bu çeşitleri tanımlayan deyimler dilimizde yer almıştır. ‘Can kulağı ile dinlemek’, empatik dinlemenin tanımıdır. ‘Can kulağı’, yüreğimizin, gönlümüzün kulağıdır ve ‘anlamak için dinlediğimizi’ belirtir. Empatik dinleme; kendimizi onun yerine koyarak dinleme, anlamak için dinleme demektir …

Çocuğum Anaokuluna Başlıyor

Anaokulu, çocuk için ailenin güvenli atmosferinden dış dünyaya attığı ilk adımdır. Çocuğun yaşamında ilk önemli olay olduğu için de çocuğu anaokuluna gitmeye çok iyi hazırlamak gerekir. Biraz geçmişe bir yolculuk yapıp, kendi çocukluk günlerinize dönün. Anaokulunuzdaki öğretmeniniz nasıldı? O zamanlar …

Çocuklara Zaman Mefhümünü Öğretmenin Püf Noktaları

İnsanlar, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde vakitlerinin çoğunu ailesiyle birlikte geçirirler. Zaman mefhumunu ve zamanı nasıl değerlendireceğini de bu dönemlerde ailesi ve eğitim kurumları vasıtasıyla öğrenir. Araştırmalar çocuğun karakterinin %90’ına yakın kısmının 7 yaşına kadar şekillendiğini ifade etmektedir. Öyleyse çocuğun özellikle …

Bazı yanlış ebeveyn tutumlarının sonuçları

Çocuğun korkak, ürkek, çekingen olması, kolayca arkadaş edinememesi ya da güçlü olarak tanımladığımız bazı çocuklar tarafından ezilmesi, baskı altına alınması, büyüme ve kişilik gelişiminde çok önemli rolleri olan anne babasının tutumlarından kaynaklanabilir. Anne babalarda çocuk yetiştirme konusunda genelde sık gözlediğimiz …

Benlik İmajı

Çocukluktan başlayarak insanların çevrelerindekilerle kurdukları iletişim bir yandan insanın toplumsallaşması, öte yandan da kendi benliğini tanımasını sağlar. Çocukların benlik imajları, kendilerini nasıl düşündükleri ve hissettikleri ile ilgilidir. Benliğin gerçekte ne olduğu değil, bireyin kendisi hakkındaki görüşleri, düşüncelerinin benlik imajı üzerinde …

Çocuklarınıza nasıl yardımcı olabilirsiniz

Çocuktaki olumsuz değişiklikleri dikkate almalı, bu olumsuzluğa neden olan kaynağı araştırmalıyız. Kaynak belirlendikten sonra, can sıkıcı durumun yerini, zamanını ve sıklığını araştırmalıyız. Çocuğun verdiği tepkileri belirlemeliyiz. Çocuğun durumdan duyduğu kaygıları önemsemeliyiz. Kaygısını İfade etmesine olanak sağlamalıyız. Tüm duygularını açıkça ifade …