Lale Bahçesi Anaokulları Şahsiyet Eğitim Programı ile geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefler..

Bu eğitim; okulumuza özgü geliştirilen eğitim programları ile öğrencilerimizin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı ve konuşma, hızlı okuma, yazma becerisi ve iletişim eğitimleriyle öğrencilerimiz model alınacak birer birey olmasını hedefler.

Her çocuk özel yeteneklere sahip olarak doğar ve her biri yaptıklarıyla, hayalleriyle, değerleriyle, birikimleriyle, iç dünyalarıyla biriciktir ve önemlidir. Aldığı eğitim ve yaşadığı çevre ile bu yetenekler ya körelir ya da gelişir. Bu konudaki farkındalığımız ve her çocuğun kendi içinde kocaman bir dünya oluşuna dair inancımız; her öğrencinin kendine özel bir “Gelecek Vizyonu” belirlememize vesile olmuştur.

“Zenginleştirme Eğitim Modelimiz çerçevesinde geliştirilen “Şahsiyet Eğitimi Projeleriyle her öğrencinin kendine özgü ve açığa çıkarılmayı bekleyen özelliklerinin keşfedilmesiyle kişiye özel bireysel rehberlik sunulmaktadır. Bu proje ile her öğrencimizin bütün yönleriyle kendini tanıma fırsatı bulması ve küçük yaştan itibaren bilinçli bir şekilde kendi geleceğine yön verebilmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.